Zoneterapi til ældre og handicappede

ZONETERAPI TIL HANDICAPPEDE

Alt efter hvilken form for handicap vi taler om, kan der være forskellige udfordringer.

Personer med nogle formere for psykiske diagnoser kan have svært ved berøring. Her kan Zoneterapi være gavnligt, da f.eks. massage kan være langt mere grænseoverskridende.

Taler vi om typer af handicap som gør, at man er meget stillesiddende, kan det f.eks. give gener som ødemer, luftvejsproblemer eller forstoppelse. Her kan zoneterapi være en stor hjælp.

De mange muskelspændinger handicappede kan have, kan også behandles med zoneterapi.

Behandleren sender altid en kort sms om dagens behandling til den pårørende (hvis ikke det er den handicappede selv)

Vi tilbyder også massage til handicappede

ZONETERAPI TIL ÆLDRE

Mange ældre bliver mere og mere inaktive.

Bland andet derfor oplever vi mange ældre med fordøjelsesproblemer. Lige som kramper i benene, ødemer, gigt og kredsløbslidelser også ofte kan være problemer. Men disse gener og mange andre kan zoneterapi afhjælpe eller lindre.

Behandling kan også gavne demente. Mange demente bliver forvirrede eller usammenhængende i deres måde at udtrykke sig på. Nogle bliver mere udadreagerende og urolige. Ved zoneterapibehandling har jeg erfaret, at der sker en ændring hos demente. Det kan opleves kognitivt og sprogligt. Pårørende og plejepersonale fortæller om mere ro og det bliver nemmere at føre samtale i dagene efter behandlingen.

Vi er et behandler-team med behandlere fordelt på det meste af Sjælland og Falster – så der er altid en behandler der kan komme ud til dig eller dine pårørende og hjælpe med zoneterapi.

Behandleren sender altid en kort sms om dagens behandling til kontaktpersonen (hvis ikke det er den ældre selv)

Kontakt mig for en snak om zoneterapi kan være gavnlig for dig eller dine pårørende.

Vi tilbyder også massage til ældre.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram