Firmamassage – en investering i dine medarbejdere

Tilfredse og sunde medarbejdere giver en bedre stemning på arbejdspladsen og en bedre ydeevne, hvilket giver et bedre arbejdsmæssigt resultat. Nogle arbejdspladser vælger at opsætte en kvalitetskaffemaskine eller gøre brug af en frugtordning for at styrke arbejdsmiljøet. Det er uden tvivl goder, medarbejderne værdsætter i hverdagen. Der findes dog andre og mere gavnlige firmaordninger som f.eks. firmamassage, der har en målbar effekt på medarbejdernes trivsel og ydeevne.

Firmamassage nedsætter sygefraværet

Afhængigt af arbejdets form, er der generelt set mange medarbejdere, der går rundt med mindre skavanker i form af hovedpine, migræne og smerter i ryg, skuldre eller nakke. Kortere sygefravær på 1 – 2 dage er oftest med baggrund i disse typer af smerter.

Med en firmassageordning, kan du komme dine medarbejderes småskavanker til livs, forebygge nye smerter, og derved nedsætte det samlede sygefravær. Du opnår mere tilfredse medarbejdere, en bedre synergi og større effektivitet. Og så er massage altså bare lig med velvære.

Massage afhjælper stress

Stress er i dag tæt på at være en folkesygdom. Over 400.000 danskere går rundt med symptomer på alvorlig stress i dagligdagen, og 1 ud af 10 bliver sygemeldt af denne årsag. Stress kan have rod i flere forskellige ting, men det er påvist, at meget stress er arbejdsrelateret. Massage kan ikke eliminere stress, men det kan afhjælpe, da det tillader kroppen og sindet en tiltrængt pause.

Helt biologisk frigiver massage hormonet oxytocin – også kaldet kærlighedshormonet. Det er det samme hormon, der bliver frigivet ved f.eks.

  • Kram
  • Kys
  • Empati
  • Berøring

Når oxytocin frigives i kroppen, sænkes blodtrykket, og pulsen daler. Det vil sige, at kroppen får en pause fra den stresstilstand, den naturligt vil befinde sig i i løbet af arbejdsdagen. Stress er nemlig en helt naturlig reaktion, som kroppen hver dag skal befinde sig i. Det bliver først usundt, når ikke kroppen formår at komme ud af stresstilstanden i løbet af dagen. Massage hjælper kroppen til at nå en stressfri tilstand.

Bedre immunforsvar

Netop fordi massage har en gavnlig effekt på stress, har det samtidig en gavnlig effekt på immunforsvaret. Det skyldes, at når kroppen skal være i konstant beredskab grundet stress, svækkes andre mekanismer som immunforsvaret, og vi har derved nemmere ved at tage imod bakterier og virusser, hvilket er årsag til f.eks. influenza og halsbetændelse. Et bedre immunforsvar formindsker derved chancen for længerevarende sygdom, hvilket igen har en positiv effekt på medarbejdernes sygefravær og derved på virksomhedens økonomi.

Massage tilpasset din virksomhed

Det smarte ved firmamassage er, at det tilpasses netop din virksomhed og dine medarbejderes behov. Massørteamets massør kommer ud i jeres virksomhed med sin massagebriks den dag og det tidspunkt, der passer bedst ind i jeres rutiner. Det sparer jer tid og transport, og det giver mulighed for, at medarbejderne faktisk får den tiltrængte pause i løbet af selve arbejdsdagen, hvor kroppen reelt set har det største behov for det.

Ingen virksomhed er for stor eller for lille til en massageordning. Det er i særdeleshed virksomheder, hvor medarbejderne sidder længe i samme arbejdsstilling som f.eks. kontorarbejde, samt fysisk hårdt arbejde som f.eks. håndværkerarbejde, hvor medarbejderne fysisk set får størst gavn af massagen. Da massage også har en positiv effekt på det psykiske arbejdsmiljø og på småskavanker som hovedpine og spændinger i nakke og ryg, vil alle typer af virksomheder dog have glæde af en massageordning.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram